Portfolio > Folk Art

Brown and white cow detail
Brown and white cow detail